Presentació

L’any 1969, amb motiu de la commemoració dels deu anys de la mort de Carles Riba, l’aleshores facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona va tenir la iniciativa d’homenatjar el mestre i de publicar una miscel·lània amb el títol In memoriam Carles Riba, que no es va editar fins anys més tard, el 1973. L’experiència de col·laboració dels diferents departaments i particularment dels estudiosos de grec i català es va fer fructífera i va néixer la idea de crear una Aula, llavors pensada com d’expansió de la universitat cap a la ciutadania, dedicada a temàtiques vinculades amb la cultura grega i la literatura catalana, presentada sota el record del gran humanista.

En aquells primers anys de la dècada dels setanta es va constituir l’Aula Carles Riba, que van dirigir de primer els professors Dr. Josep Alsina i Dr. Antoni Comas. Més endavant, el Dr. Carles Miralles va substituir el Dr. Josep Alsina, com a representant del departament de Grec. Entre les diverses activitats que l’Aula va portar a terme, convé destacar l’acte en recordança de Clementina Arderiu celebrat a la Universitat de Barcelona el 21 de maig de 1976, i l’homenatge a Joan Vinyoli del 22 de maig de 1978, també a la Universitat de Barcelona. L’any 1977, a més, va editar les traduccions en vers de Sòfocles i d’Eurípides que Riba havia deixat inèdites. L’Aula, malgrat algunes temptatives de represa, va cessar la seva activitat amb la mort del Dr. Antoni Comas el 1981.

El gener de 1996, un grup de professors de Filologia Catalana i de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona, que feia temps que treballaven en unes directrius properes a les de l’antiga Aula Carles Riba, van reprendre’n la tasca i els objectius, i el desembre de 1998 en van recuperar el nom. L’Aula va ser reconeguda per la Comissió de Recerca de la Divisió primera de la Universitat de Barcelona el maig de 1999 i va esdevenir un Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya el 2005.

Durant els darrers anys l’Aula ha mantingut una activitat de recerca i d’investigació que s’ha plasmat en diverses sessions de treball entre els seus membres, l’organització anual de Jornades  i Simposis, i diverses publicacions.