Clàssiques II. Rodoreda i els clàssics. Jornades internacionals

4-5 de juliol de 2011 
Més informació

Universitat de Barcelona

Tríptic Rodoreda i els clàssics

Dilluns, 4 de juliol, a la Sala de Professors de la Facultat de Filologia (Edifici Josep Carner)

 • 16:00 h. Presentació de les Jornades
 • 16:30 h. Carme Arnau. Mercè Rodoreda, lectora dels autors clàssics.
 • 17:00 h. Rosa Cabré. Pensament clàssic i tradició en Quanta, quanta guerra.
 • 17:30 h. Debat.
 • 18:00 h. Pausa cafè.
 • 18:30 h. Jaume Pòrtulas. El mite d’Ulisses en la poesia de Mercè Rodoreda.
 • 19:00 h. Giuseppe Grilli i Anna Maria Saludes. El Món d’Ulisses de Mercè Rodoreda i
  unes cartes amb Josep Tarradellas (1948-1950)
 • 19:30 h. Debat.

Dimarts, 5 de juliol, a la Sala de Professors de la Facultat de Filologia (Edifici Josep Carner)

 • 09:30 h. Meritxell Talavera. Mester de Rodoreda: entre la inspiració i la tècnica.
 • 10:00 h. Maria Salvador. Personatges tancats i imatges platòniques en la narrativa de Mercè Rodoreda.
 • 10:30 h. Debat.
 • 11:00 h. Pausa cafè.
 • 11:30 h. Marina Gustà. Vençudes i heroiques. Patrons tràgics en els personatges rodoredians.
 • 12.00 h. Roser Porta. El joc amb els clàssics a les novel·les humorístiques de joventut.
 • 12:30 h. Debat.
 • 13:00 h. Joaquim Molas. Cloenda.

Amb la col·laboració del Centre Dona i Literatura

Assistència gratuïta. Per obtenir el certificat d’assistència a les jornades cal
inscriure-s’hi mitjançant un missatge a l’Aula Carles Riba (aulacarlesriba@ub.edu)
tot indicant-hi les dades personals.