Del Romanticisme al Noucentisme. Els grans mestres de la Filologia Catalana i la Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona


A cura de Jordi Malé, Rosa Cabré i Montserrat Jufresa.

Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2004.

Ressenya