Jornades Internacionals «ΤΡΑΓΩΙ∆ΙΑ / TRAGÈDIA»

10-11 de juliol de 2013
Més informació

Institut d’Estudis Catalans
Sala Pi i Sunyer
C. del Carme, 47

10h de formació reconegudes per l’ICE

Consulteu el programa