Mercè Rodoreda i els clàssics

A cura de Jordi Pujol Pardel i Meritxell Talavera Muntané

Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2013.

  • Presentació
  • Carme Arnau. Mercè Rodoreda i els clàssics.
  • Rosa Cabré. El pensament clàssic a Quanta, quanta guerra…, de Mercè Rodoreda
  • Jaume Pòrtulas. Ulisses ja no viu aquí? Notes sobre el Món d’Ulisses segons Mercè Rodoreda.
  • Giuseppe Grilli i Anna Maria Saludes. Poesia i política a l’exili. Cinc cartes entre Mercè Rodoreda i Josep Tarradellas
  • Meritxell Talavera. De la inspiració i l’ofici en la poètica de Rodoreda.
  • Maria Salvador. Personatges tancats i imatges platòniques en la narrativa de Mercè Rodoreda.
  • Marina Gustà. Vençudes i heroiques. Patrons tràgics en els personatges rodoredians.
  • Roser Porta. El joc amb els clàssics a les novel·les humorístiques de joventut.
  • Joaquim Molas. Rodoreda en el meu record.