TRAGÈDIA / ΤΡΑΓΩΙ∆ΙΑ

A cura de Jordi Pujol Pardel i Meritxell Talavera Muntané

Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2015.

 • Presentació.
 • Rosa Cabré. La crítica catalana del segle XIX i la tragèdia.
 • Carles Garriga. La tragèdia i el tràgic de Riba.
 • Roser Homar. El tràgic en els relats d’amor i d’aventures.
 • Montserrat Jufresa. Una aproximació a les tragèdies de Francesc Ubach i Vinyeta.
 • Jordi Malé. Tragèdies catalanes del primer terç del segle XX.
 • Carmen Morenilla. Helena de Villalonga: referents i innovació.
 • Joan Josep Mussarra. Aspectes del Sèneca tràgic dins la tradició literària catalana.
 • Guido Paduano. L’ironia tragica nell’Antigone (con una nota sull’Antigone
  di Salvador Espriu).
 • Jaume Pòrtulas. Pere Bosch Gimpera i la tragèdia grega.
 • Paola Volpe. Il Prometeo di Eugeni d’Ors.