Introducció a la intervenció sistèmica breu en casos de violència familiar

Presentació

La violència familiar, en les seves múltiples manifestacions, constitueix un greu problema social que és font de grans sofriments per als afectats i per això ha estat mereixedora d'una atenció continuada per part de la societat i dels seus dispositius sanitaris, legals i psicosocials. Malauradament, l'abordatge tradicional d'aquesta problemàtica ha tendit a ser reduccionista, bé perquè s'ha mantingut emmnarcada en determinats pressupostos d'escola, bé perquè s'ha realitzat des de plantejaments purament ideològics.

L'objectiu general del curs és el d'ajudar els/les estudiants a conèixer la problemàtica de la violència des d'una perspectiva relacional, amb l'objectiu de poder intervenir-hi de manera efectiva i mobilitzar els recursos de les persones, les parelles i les famílies.

Objectius específics:

1.- Formar els/les alumnes per entendre la dinàmica relacional en situacions de violència familiar.

     Concretament:

       - En casos de violència de parella

       - En casos de violència filio-parental

       - En el treball amb víctimes

2.- Entrenar els/les alumnes a detectar situacions de violència familiar.

3.- Formar els/les alumnes per catalitzar mesures de protecció i mobilitzar els recursos de la xarxa.

4.- Entrenar els/les alumnes en la intervenció psicoterapèutica en la violència familiar, des d'un enfocament integrador basat en la teràpia sistèmica breu.

Places ofertades: 20

Docent: Laura Galimberti

Aquesta és una activitat que compleix amb els requisits bàsics de qualitat formativa i docent segons el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), i reconeguda com a formació continuada per a psicoterapeutes acreditas/des per la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia (FEAP).

 

Durada 20 hores
Dates De l'01 al 16 de juny de 2018
Horari

La formació és de 20h, de manera que es realitzarà en dos caps de setmana:

- 1 i 2 de juny de 2018

- 15 i 16 de juny de 2018

Horari:

- Divendres: 17-20h

- Dissabte: 9.30-14h / 15.30-19h

Lloc

INTERPERSONAL

Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3r 3a

08007 Barcelona

http://www.terapiacognitiva.net/

 

Preu 190EUR (públic ordinari) / 150EUR (estudiants UB) / 130EUR (membres ASEPCO)
Inscripció

El període d'inscripció és del 19 de desembre de 2017 al 25 de maig de 2018, mitjançant aquesta adreça:

http://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=2&id=f353c47cb4b91c1c8322