Procedències: les marques de propietat del llibre antic

Presentació

Les marques de propietat anotades en els llibres antics permeten identificar els anteriors propietaris dels impresos i ofereixen una panoràmica dels lectors i biblioteques als que pertanyien els exemplars.

Els estudis de procedència s'estan convertint en una oportunitat per a conèixer millor als lectors i saber més de la formació i disgregació de col·leccions.

Durada 8 hores
Dates El 06 i 13 de maig de 2020
Horari

16.00-20.00h

Lloc

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

Preu 60 EUR
Inscripció

Del 13 de gener fins al 30 d'abril de 2020, mitjançant aquesta adreça:

http://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=b7b54ac686080dbf9f5f