Teràpies assistides amb cavalls i equinoteràpia social

Presentació

Formació teòrica, pràctica i vivencial sobre les teràpies assistides amb cavalls i l'equinoteràpia social. Introducció al marc teòric. Definició de col·lectius a intervenir. Anàlisis de projectes. Dinàmiques i exercicis basats en l'educació emocional. Aproximació teòrica i pràctica a l'etologia. Pràctica de maneig i munta a cavall.

https://institutequestre.org/ / www.gedi.org / institutequestre@gedi.org / 682 59 45 95 /

Durada 50 hores
Dates Del 05 de maig al 16 de juny de 2018
Horari

5, 6, 26 i 27 de maig

15 i 16 de juny de 2018

Lloc

Diversos centres amb cavalls i

Facultat de Psicologia

Pg. de la Vall d'Hebron, 171

08035 Barcelona

Preu 385 EUR
Inscripció

El període d'inscripció és del 14 de febrer al 20 d'abril de 2018, mitjançant aquesta adreça:

http://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=c7a4356fbdc8fcc70ea0