El patrimoni bibliogràfic i la política de digitalització a Catalunya

TítolEl patrimoni bibliogràfic i la política de digitalització a Catalunya
Tipus de publicacióMagazine Article
Year of Publication2008
AutorsTérmens M
Magazinerevista de biblioteconomia i documentació
Volum48
ISSN0214-0349
Paraules claubibliographic heritage, catalonia, digital preservation
Resum

L'article fa un repàs a les polítiques aplicades a Catalunya de digitalització del patrimoni bibliogràfic per part de les biblioteques i també de les polítiques de preservació digital. Es constata que les actuacions en digitalització no s¿estan fent seguint una planificació o uns objectius àmpliament acceptats, sinó sobre la base de projectes de curt abast i fragmentaris. També s'observa una gran dependència de les biblioteques dels recursos tècnics externs, que es poden obtenir per externalització dels processos o per l'establiment de convenis de col·laboració. En el camp de la preservació digital no s'han iniciat actuacions malgrat que els dipòsits digitals estan creixent en volum de documents emmagatzemats.

URLhttp://hdl.handle.net/2445/18987

Darrers articles