La Cooperació bibliotecària en l'era digital. Consorcis i adquisicions de revistes a les biblioteques universitàries catalanes

TítolLa Cooperació bibliotecària en l'era digital. Consorcis i adquisicions de revistes a les biblioteques universitàries catalanes
Tipus de publicacióThesis
Year of Publication2007
AutorsTérmens M, Urbano C, Sendín M
Academic DepartmentBiblioteconomia i Documentació
UniversityUniversitat de Barcelona
CityBarcelona
ISBN Number9788469091517
Paraules clauelectronic journals, libraries
Resum

[cat] L'aparició de les revistes electròniques com a nou mitjà de comunicació científica ha transformat l'edició acadèmica i el servei que presten les biblioteques universitàries. Les grans empreses editorials han encarat el canvi de producció de les revistes científiques de suport paper a suport electrònic amb un nou model de comercialització: substituint les tradicionals subscripcions títol a títol per la contractació per paquets de les llicències d'ús, sistema conegut com a "big deal". Les biblioteques, per la seva part, hi han respost associant-se en forma de consorcis amb el que poder negociar millor l'adquisició conjunta d'informació electrònica. Prenent el cas del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), s'analitza l'ús que es fa de les revistes electròniques contractades en el si d'un consorci bibliotecari. Partint de les estadístiques d'ús subministrades pels proveïdors, s'analitza l'ús de 7 paquets de revistes electròniques (American Chemical Society (ACS), American Institute of Physics (AIP), Blackwell, Elsevier, Emerald, Springer i Wiley) a les 7 universitats que formen part del CBUC -Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universidad de Girona (UDG), Universitat de Lleida (UDL) i Universitat Rovira i Virgili (URV)- durant l'any 2005. Els resultats mostren que les diverses universitats, amb independència de la seva mida, mantenen diferents nivells d'ús de les revistes i que també es detecten diferències d'ús entre les diverses temàtiques científiques. S'han relacionat les diferències d'ús amb la col·lecció històrica de revistes de cada universitat i amb el seu nivell de recerca. També s'ha comprovat que les revistes prèviament no subscrites presenten uns nivells d'ús molt baixos. Per últim es mostra que el nivell d'ús de les revistes científiques pot ser un indicador de la recerca de les universitats i per la seva avaluació institucional. Així mateix l'ús pot ser tingut en compte a l'hora de repartir el cost de la contractació de les revistes electròniques.
[eng] The appearance of electronic journals as a new media has transformed academic publishing and the services offered by university libraries. The big publishing houses have tackled the change from paper-based scientific journal publishing to electronic formats by introducing a new marketing model: substituting traditional title-by-title subscriptions to a system of subscribing to licence packages, known as the "Big Deal". In answer to this, the libraries have joined forces to negotiate better terms for the joint acquisition of electronic content. In the case of the University Library Consortium of Catalonia (CBUC), analysis has been carried out of the use of electronic journals to which libraries have subscribed. Based on the usage statistics supplied by the publishers, analysis was conducted on the use of subscription to seven electronic journals packages (American Chemical Society (ACS), American Institute of Physics (AIP), Blackwell, Elsevier, Emerald, Springer and Wiley) amongst the seven universities that made up the CBUC -Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universidad de Girona (UDG), Universitat de Lleida (UDL) and Universitat Rovira i Virgili (URV)- in 2005. The results showed that the universities, regardless of their size, had different levels of use of the journals. The results also showed differences between different scientific fields. These differences in use were referenced against each university's collection of back issues and with the institution's research activity. It was also seen that journals that were not previously subscribed to showed very low levels of use. Finally, the analysis showed that the level of use of a scientific journals can serve as an indicator of the research a university carries out and for its own evaluation purposes. Use can be taken into account when distributing the cost of subscribing to electronic journals.

URLhttp://hdl.handle.net/2445/35856

Darrers articles