Millora de l’accessibilitat dels continguts audiovisuals del web BTVnotícies.cat

TítolMillora de l’accessibilitat dels continguts audiovisuals del web BTVnotícies.cat
Tipus de publicacióJournal Article
Year of Publication2013
AutorsGil V, Ribera M
Paraules clauaccessible web sites for people with disabilities, master thesis, television programs
Resum

L’accessibilitat ha de ser una pràctica que les empreses han d’incloure en la seva Responsabilitat Social Empresarial. Aquesta s’ha de realitzar en tots els àmbits, empleats, clients, proveïdors o accionistes, de tal forma que se’ls asseguri una plena igualtat de tracte i se’ls protegeixi davant tot tipus de discriminació. I l’accés als continguts audiovisuals web d’una televisió pública no ha de ser menys. L’evolució i el creixement de l’ús del Web com a mitjà de comunicació ha comportat noves barreres com són els agents d’usuari (navegadors, reproductor, etc..) a un contingut, l’audiovisual, ja per definició inaccessible especialment pels col·lectius de discapacitats visuals i auditius. Però la tecnologia i l’adopció d’estàndards per totes les parts implicades, autors, usuaris i continguts possibiliten quelcom que fa uns anys era impensable. El projecte de millora de l’accessibilitat dels continguts audiovisuals del web BTVnoticies.cat possibilitarà l’accés de les persones amb discapacitat auditiva i visual als mateixos ja sigui a través de subtítols o audiodescripcions. Els subtítols podran complir els mínims establerts per Llei (transcripció textual del que es diu) o incorporar bones pràctiques, com poden ser la diferenciació de personatges amb colors o inclusió dels efectes sonors. Respecte a l’audiodescripció el mínim serà la descripció d’imatges d’una forma asíncrona i les bones pràctiques animen a fer-la d’una forma sincronitzada amb les imatges. El present projecte també estudia les diferents formes d’arribar a assolir les noves funcionalitats del paràgraf anterior: amb una menor inversió inicial en desenvolupament de software i que implicaran uns posteriors majors requeriments de recursos humans, o amb una major inversió inicial i que estalviarà posteriorment treball humà mecànic que podrà ser empleat en altres tasques de major valor afegit. Aquesta automatització de processos és deguda a que moltes tasques prèvies ja s’estan realitzant per altres Departaments, com és el Lingüístic amb la subtitulació en directe o el de Documentació, amb la catalogació d’imatges. Les diferents alternatives són avaluades des del punt de vista econòmic. D’altra banda per suportar les funcionalitats anteriorment esmentades s’hauran de realitzar modificacions en el reproductor incorporat en el CMS(Content Managment System) que suporta el BTVnoticies.cat per tal que sigui accessible. Finament es planifica l’execució i tancament del projecte i es realitza una prova pilot per poder testar més fàcilment quines seran les dificultats que ens podrem trobar en la posada en marxa final. Per acabar una reflexió: l’accessibilitat pels discapacitats es converteix en usabilitat per tothom, per la qual cosa aquest projecte ens obre la porta a noves funcionalitats del web que podran ser utilitzades per posteriors desenvolupaments.

URLhttp://hdl.handle.net/2445/34383

Darrers articles