Pla d'acció tutorial per a alumnes esportistes d'elit

TítolPla d'acció tutorial per a alumnes esportistes d'elit
Tipus de publicacióPresentation
Year of Publication2009
AutorsAndrés E, Satorras R M
Paraules claueducation policy, elite athletes, higher education, tutorials, university of barcelona
Resum

[cat] Esportistes d'elit: Pla tutorial de suport i compatibilitat entre Universitat i Esport de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Com a la majoria d'Universitats internacionals de prestigi del mon, la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona des de fa anys disposa d¿un Pla d'acció tutorial per esportistes d'elit, perquè aquests alumnes puguin compatibilitzar de la millor manera possible la pràctica esportiva d'alt nivell amb els seus estudis a la nostra Facultat.
[spa] Deportistas de élite: Plan tutorial de soporte y compatibilidad entre Universidad y Deporte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Como la mayoría de Universidades internacionales de prestigio del mundo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona dispone desde hace años de un Plan de acción tutorial para deportistas de élite, con el fin de que estos alumnos puedan compatibilizar de la mejor manera posible la práctica deportiva de alto nivel con sus estudios en nuestra Facultad.

URLhttp://hdl.handle.net/2445/15362

Darrers articles