Rosa Maria Satorras Fioretti

Professora titular del Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat de la Universitat de Barcelona (UB) - Coordinadora general de Tècniques de Treball i investigació pels cinc graus de la Facultat de Dret - Coordinadora de Tècniques de treball i investigació pel grau de Dret - Coordinadora de Treball final del Màster de l'Advocacia - Tutora única del Pla d'Acció Tutorial transversal per 'Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu' (PAT-NERE) pels alumnes de la Facultat de Dret - Vicepresidenta de ASANDIS (Associació Andalusa de Dislèxia).

Titulació: Doctora en Dret.

Altres titulacions:

Llicenciada en Dret. 

Tesis Doctoral: La libertad de enseñanza en la Constitución Española

Àreas d'interés: Ensenyament, atenció a la diversitat, tècniques d'aprenentatge i de comunicació

Pàgina web personalhttp://www.ub.edu/dret/professor/cat/satorras.ub.edu.html

Correu-e: satorras@ub.edu

Telèfon: 93 402 44 97

 

 

Darrers articles