Rubén Alcaraz Martínez

Professor associat al Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual Universitat de Barcelona

Professor col·laborador al Máster Universitario en Documentación Digital, al Máster Universitario en Buscadores i al Máster Universitario Online en UX de la Universitat Pompeu Fabra.

Titulació: Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació (Universitat de Barcelona) 

Altres títols: 

Màster en Gestió de Continguts Digitals (Universitat de Barcelona/Universitat Pompeu Fabra)

Tècni Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

Enginyeria Informàtica (en curs)

Àrees d’interès: accessibilitat digital, usabilitat, arquitectura de la informació, SEO, sistemes de gestió de continguts, humanitats digitals.

Correu–e: ralcaraz@ub.edu

 
Rubén Alcaraz Martínez

Darrers articles