Una visió de futur: DAISY com a format estrella per a documents digitals

TítolUna visió de futur: DAISY com a format estrella per a documents digitals
Tipus de publicacióConference Paper
Year of Publication2008
AutorsRibera M, Moese S
Conference NameXI Jornades Catalanes d’Informació i Documentació
Date Published2008//
Paraules clauDAISY, electronic documents

Darrers articles