Finalitzat

L'accés obert (open access) a la ciència a Espanya: anàlisi del grau d'implantació i de la sostenibilitat d'un nou model de comunicació científica

Durada: 2012-2014 

Total de membres: 11 membres

Llistat de membres d'Adaptabit que hi han participat:

Mireia Ribera Turró

Miquel Térmens Graells

Bruno Splendiani

Català

Avaluació de l’accessibilitat del web dels parcs naturals de la diputació de Barcelona

Durada: 2014 - 2016

Total de membres: 3 membres

Llistat de membres d'Adaptabit que hi han participat:

Rubén Alcaraz Martínez

Andrea Sabaté

Aina Borràs

Objectius:

L’objectiu principal del projecte consisteix en realitzar una avaluació i posterior correcció dels problemes d’accessibilitat d’un lloc web.

Català

El vídeo sense barreres com a suport per la docència en l’educació superior

Total de membres: 13

Llistat de membres d'Adaptabit que hi han participat: 

Mireia Ribera Turró

Marina Salse Rovira

Miquel Centelles Velilla

Objectius: 

La finalitat del projecte és definir, exemplificar i difondre , en base a l’experimentació i pilotatge, un procediment d’edició de vídeo per l’educació superior sense barreres: usable i accessible.

Català

Darrers articles