Jornada pràctica sobre la creació de materials docents digitals accessibles

El passat 25 de gener va tenir lloc una jornada pràctica sobre la creació de materials docents digitals accessibles organitzades pel Grup Adaptabit amb la col·laboració de la Unitat d’Igualtat de la UB, la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Dret, el PAT NERE de la Facultat de Dret, el PAT NEE de la Facultat d’Economia i Empresa i Servei d’atenció a l’Estudiant de la UB. El programa va incloure dos grans blocs, el primer de caràcter teòric en el qual, primerament, i després dels parlaments de benvinguda, Rosa Maria Satorras va explicar quines són les obligacions legals en relació a l’elaboració de materials docents accessibles. A continuació, Jordi Molina del Servei d’Atenció a l’Estudiant va parlar del paper d’aquest servei, tant pel que fa al suport que proporcionen a estudiants, com a professors. Finalment, Mercè Costa va resumir l’experiència del pla d’acció tutorial d’Economia i Empresa i com s’ha inclòs en aquest la formació específica en accessibilitat. En el segon bloc, membres de l’equip Adaptabit van impartir tallers sobre com preparar documents digitals accessibles amb diferents eines i tecnologies. Marina Salse, va explicar com elaborar un document PDF accessible, inclòs en aquells casos en els quals el document d’origen no ho és. Seguidament, Rubén Alcaraz va mostrar com crear un document Word accessible i com generar, a partir d’aquest, una versió en format PDF compatible amb allò explicat al taller anterior. Per la seva part, Mireia Ribera va explicar com crear presentacions accessibles amb el Power Point, tot oferint consells pràctics i tècnics que han de guiar als docents a l’hora de preparar els seus documents de suport a l’aula. Finalment, Miquel Centelles va mostrar com generar un document accessible en format EPUB, així com, la instal·lació del Readium, una aplicació específica per a la seva lectura i verbalització.

Marina Salse i una participant dels tallers d'elaboració de documents docents accessibles

Etiquetes: 

Darrers articles