Línies d'innovació

Accessibilitat digital

Avaluem, creem i assessorem en la creació i manteniment de webs i documents accessibles per a organitzacions. Establiment de bones pràctiques i processos de validació des d’una filosofia de disseny centrat en l’usuari i amb testeig per part d’usuaris reals.

 
Metadades

En el món digital la descripció dels recursos es pot integrar en aquests mitjançant les metadades. Aquestes són molt útils per filtrar, cercar... especialment amb el creixent pes dels cercadors com Google, Bing o Yahoo. En aquesta àrea hem explorat les possibilitats d'schema i també les propietats associades al format EPUB.

 
Preservació digital

El volum d'informació generada en el món digital és cada cop més gran. No ocupa espai físic però sí espai de disc. A més els suports i els formats es tornen obsolets més ràpidament que en el món físic. Com guardem la informació essencial? com ho gestionen les petites i mitjanes organitzacions? en aquesta àrea hem tocat des d'informació geogràfica, a informació d'arxius, com l'adaptació d'estàndards internacionals a la realitat més propera.

 
Digitalització

Quan hem de guardar una obra en format digital, quin és el millor format? quina és la resolució més adient? com aconseguir un escanejat de qualitat? amb recerca i docència en aquesta àrea establim criteris pràctics per suports de vídeo, de fotografia...

 
Móns virtuals i gamificació

Aquesta línea de recerca es focalitza en l'ús de interfícies 3D per a representar espais on els usuaris, representats per avatars, poden realitzar tasques serioses com ara les educacionals, d'entrenament o de govern electrónic. Aquests espais poden també estar habitats per agents virtuals que tenen com objectiu bé ajudar en la seva tasca als usuaris connectats a l'espai o bé actuar en representació dels seus usuaris. La gamificació és l'ús de mecàniques de joc en contextos no de joc per tal de influenciar comportaments i motivar a l'usuari.

El nostre interés es centra en l'estudi de frameworks conceptuals de gamificació per tal de facilitar el disseny i implantació d'experiències gamificades.

Català

Darrers articles