Guia de Microsoft PowerPoint 2010

TítolGuia de Microsoft PowerPoint 2010
Tipus de publicacióBook
Year of Publication2013
AutorsAlcalà M, Capdevila J, Ribera M
Series TitleOMADO (Objectes i MAterials DOcents)
Paraules clauguides, Microsoft PowerPoint, web accessibility
Resum

A la guia trobarem indicacions sobre com elaborar presentacions en PowerPoint per a que siguin accessibles. Aquestes recomanacions permeten que els documents creats seguint aquests paràmetres puguin arribar al màxim de públic possible. Aquesta guia comprèn diferents seccions segons l’etapa del document: * Creació de contingut accessible. * Estructuració del document. * Elements a tenir en compte. * Comprovacions finals

URLhttp://hdl.handle.net/2445/35844

Darrers articles