Grau d’Informació i Documentació: un possible model de semipresencialitat a la UB. Informe final del projecte de millora i innovació docent, convocatòria 2012

TítolGrau d’Informació i Documentació: un possible model de semipresencialitat a la UB. Informe final del projecte de millora i innovació docent, convocatòria 2012
Tipus de publicacióReport
Year of Publication2013
AutorsArgudo S, Comalat M, Palomar N, Ribera M, Rubió A, Salse M, Sulé A
Series TitleINNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)
Paraules claublended learning, documentation, higher education
Resum

El curs 2011-2012 s’inicià la docència en format semipresencial al grau d’Informació i Documentació. L’experiència pren la forma d’una prova pilot de dos anys de durada amb l’objectiu de comprovar si aquest format de docència pot millorar la preparació dels futurs professionals de la informació i ajustar-se millor a l’actual context semipresencial de la feina que desenvolupen aquests professionals. El projecte de millora i innovació docent es planteja un cop iniciada la prova pilot, amb tres objectius generals: identificar i valorar dades que permetin mesurar els resultats i l’assoliment dels objectius de la prova pilot; identificar i dur a terme les modificacions necessàries per a la millora i la consolidació de la docència semipresencial; difondre l’experiència i els resultats de la prova pilot amb la intenció d’aportar coneixements adquirits que puguin resultar útils a d’altres. Durant el desenvolupament del projecte, s’han establert i valorat indicadors d’avaluació, s’han realitzat modificacions i millores, i s’ha difós l’experiència i part dels resultats. Les primeres valoracions apunten a uns resultats millors de rendiment de l’alumnat, per bé que aquesta millora sembla estar més relacionada amb el perfil de l’alumnat que opta per la docència semipresencial que amb el propi model

URLhttp://hdl.handle.net/2445/47805

Darrers articles