El vídeo sense barreres com a suport per la docència en l’educació superior

Responsable: 

Antoni Granollers Saltiveri

Total de membres: 13

Llistat de membres d'Adaptabit que hi han participat: 

Mireia Ribera Turró

Marina Salse Rovira

Miquel Centelles Velilla

Objectius: 

La finalitat del projecte és definir, exemplificar i difondre , en base a l’experimentació i pilotatge, un procediment d’edició de vídeo per l’educació superior sense barreres: usable i accessible.

L'objectiu últim del projecte permetrà impulsar l'ús docent del vídeo sense que això suposi la creació d'una nova divisió digital per als alumnes amb discapacitats. El projecte vol assolir els següents objectius:

• Objectiu 1: Entendre les dificultats de creació de vídeos accessibles: determinar el conjunt de criteris amb els quals un vídeo d’us docent a l’educació superior pot qualificar-se com a accessible; estudiar els resultats i conclusions de les recerques anteriors fetes en aquesta temàtica: recollir les bones pràctiques sobre edició i ús de vídeo sense barreres.

• Objectiu 2: Fer una prova pilot: aplicar el conjunt de criteris d’accessibilitat obtinguts en l'anterior objectiu a l’edició de vídeos; realitzar una prova pilot enfocada a la docència per crear diferents vídeos accessibles i avaluar-los considerant el nivell d’accessibilitat que ha de tenir el material resultant.

• Objectiu 3: Difusió de bones pràctiques amb una guia de contingut accessible: Creació d'una guia de contingut accessible en que s'exposin els passos necessaris per crear un vídeo totalment accessible, fer difusió en les universitats participants i en diferents congressos d’àmbit científic.

Descripció:

El vídeo és un format cada cop més utilitzat en la comunicació a Internet, a més, l'accés per mòbil als campus és ja una realitat en moltes universitats, que sistemàticament enregistren les classes i les redistribueixen en vídeo (per a plataformes web i mòbils). Diverses universitat d’àmbit nacional e internacional ofereixen part de la seva docència en vídeo mitjançant diferents plataformes d'ús general com iTunes o Youtube, o mitjançant un canal propi. Cal destacar també que les universitats a distància enregistren continguts docents en format vídeo per enriquir els continguts docents de les seves assignatures, i els ofereixen als seus estudiants de forma restringida; altres universitats amb estudis semipresencials, com la UPC de Barcelona, des de fa uns anys utilitzen el vídeo com a eina per suplir part de la riquesa de l'ensenyament presencial.

Es presenta el projecte de Millora de la Qualitat Docent ref. 2010MQD00008 consistent en l’experimentació i pilotatge de l’edició de vídeo accessible en un entorn docent. Aquest projecte preveu la creació d’un vídeo i una presentació de sensibilització, la creació d’audiodescripcions i subtítols, la publicació d’aquests recursos en plataformes web d’ús habitual i l’adaptació dels principals reproductors de vídeo accessibles. A partir de l’experiència adquirida s’elaboraran i es difondran unes pautes per a la creació de vídeo accessible. El projecte oferirà com a resultats el material de sensibilització, el codi dels reproductors i les pautes d’edició.

Resultats:

El projecte té un caire experimental i de transferència tecnològica. Per això es poden diferenciar clarament 2 àmbits en els seus resultats:

  1. Resultats directament usables per a les institucions participants i el seu alumnat
  2. Resultats que beneficien la comunitat universitària catalana gràcies a la transferència tecnològica del projecte

La transferència és una de les principals intencions del projecte, així el tarannà eminentment aplicat del projecte permet que cada fita aconsegueixi un producte que es posa a disposició de la comunitat educativa. Es presenten doncs, diferents materials de difusió sobre la necessitat d’incorporar l’accessibilitat en la producció en vídeo, que es concreten en una presentació multimèdia, en un vídeo de curta durada (5 minuts) en diferents idiomes i en una guia de contingut accessible per a la realització i producció de vídeos accessibles. En els materials de difusió es reuneixen diferents informacions sobre els aspectes clau a considerar en la fase de disseny dels materials, es recomanen diferents eines útils per tal que un usuari amb coneixements bàsics pugui construir de forma autònoma un audiovisual digital o editar-ne un d’existent amb característiques d’accessibilitat, en els formats més estesos actualment. Aquests materials es publicaran a diverses plataformes d’ús comú, que pateixen de lleus o fins i tot greus problemes d’accessibilitat i en el projecte s’informarà breument de les barreres que poden comportar i es triaran les opcions de publicació més accessibles possibles. Un altre producte del projecte és el codi adaptat dels reproductors de vídeo accessible i el conjunt d’instruccions per usar-los amb vídeos propis.

 

Darrers articles