Recursos docents accessibles 2a fase

Responsable: 

Mireia Ribera Turró

Durada: octubre 2011 - juny 2012

Total de membres: 6 membres

Llistat de membres d'Adaptabit que hi han participat:

    Marina Salse Rovira

    Miquel Térmens Graells

    Miquel Centelles Velilla

    Bruno Splendiani

Objectius:

Aquest projecte és continuació d’un projecte basat en dues fases, els objectius es comparteixen amb la primera fase.

L’objectiu principal és crear i posar a disposició de tot el professorat i responsables acadèmics dels ensenyaments de la Universitat de Barcelona plantilles i models de documents docents que siguin totalment accessibles.    

Els objectius específics han estat:

1. Elaborar un catàleg dels documents docents més habituals. Determinar els formats més emprats.

2. Crear plantilles i models accessibles dels documents anteriors, en els formats més habituals a la UB.

3. Validar aquestes plantilles i models amb les eines tècniques més utilitzades per les persones amb discapacitats, amb el suport de personal tècnic de l’ONCE.

4. Elaborar documents de suport amb instruccions pràctiques per l’ús dels materials elaborats.

5. Posar a disposició de tota la comunitat universitària i difondre els materials elaborats, en col·laboració amb el CRAI i l’ICE.

Descripció:

En aquest projecte, la tasca més important que s’ha realitzat ha estat la confecció de plantilles accessibles en les seves diferents variants documentals i en els diferents formats de fitxers. S'han adaptat les plantilles a usuaris amb dislèxia.

Trobarem plantilles per a tres formats diferents:

- LaTex i Beamer. Trobarem una guia d'ús i instal·lació, una plantilla per manuals o temaris, una plantilla per exercicis i exàmens i dues plantilles per a presentacions.

- Microsoft Office. És el format més utilitzat per part del professorat universitari objecte de l’estudi. Per aquest motiu és un dels formats triats per l’elaboració de les plantilles, les quals permeten elaborar dos grans tipus de documents:

             “Manuals i Temaris”

             “Exercicis i Exàmens”.

Aquestes plantilles tenen dues característiques claus:

             Proporcionen pautes bàsiques per crear documents accessibles.

Inclouen en el mateix document unes macros que serveixen per a generar documents adaptats als diversos tipus de discapacitat.

- LibreOffice. Malgrat que el LibreOffice no sigui un format majoritari en el professorat universitari objecte de l’estudi, s'ha cregut convenient elaborar dues plantilles semblants a les generades en Microsoft Word per aquest programari, ja que des de moltes institucions es promou l’ús del programari lliure.

La generació de recursos docents adaptats en l’àmbit de les matemàtiques és un altre dels objectius del projecte. Gràcies a l’adquisició d’un equip per l’escaneig de textos matemàtics, format per un escàner i pel programari InftyReader, que permet el reconeixement automàtic (OCR) de fórmules matemàtiques i la seva exportació a formats com Làtex, Word i PDF, s’ha elaborat un manual de traducció de textos Latex a HTML+Mathml.

Com a complement de les plantilles accessibles, trobarem una proposta de les metadades que haurien d’acompanyar els documents docents i com aquestes metadades podrien ser gestionades per un programari tipus LMS.

 

Resultats:

Les plantilles elaborades en aquest projecte han estat rebudes, a grans trets, per part del professorat universitari col·laborador al projecte, de manera positiva.

La major part d’aquest professorat veu amb bons ulls la creació de documents docents a través de plantilles i, més, sabent que són accessibles.

Els professors que imparteixen assignatures de primer de Grau asseguren que en un moment tant complicat com és l’adaptació a la Universitat és necessari que cada assignatura tingui elements identitaris i característics propis. Per tant, creuen que la unificació de criteris en totes les assignatures pot ser dificultós en l’aprenentatge de l’alumne.

En el cas de la Facultat de Matemàtiques no es percep la necessitat de fer documents accessibles per a baixa visió. Aquesta visió concorda amb entrevistes fetes amb tècnics de la ONCE en les què han comentat que ells desaconsellen als seus afiliats d’apuntar-se a matemàtiques per les barreres que hi trobaran, fins i tot en el cas d’alumnes d’excel·lència en aquesta àrea i motivats per la disciplina.

 
 
 

SlideShare

SlideShare del projecte recursos docents accessibles 2a fase

 

Darrers articles