Traducció al català del lector de pantalles NVDA

Responsable: 

Mireia Ribera Turró (coordinador: Rubén Alcaraz Martínez)

Durada: agost 2014 - desembre 2016

Total de membres: 4

Llistat de membres d'Adaptabit que hi han participat:

Mireia Ribera Turró

Rubén Alcaraz Martínez

Marina Salse Rovira

Objectius:

El projecte de traducció del NVDA al català ha contemplat la traducció de la interfície d'aquest lector de pantalla i de la seva guia d'usuari oficial. Més enllà de la disponibilitat d'una versió en català d'una eina de programari lliure tan important per a la comunitat de persones cegues i amb baixa visió, amb aquest projecte també es pretén donar visibilitat a l'aplicació en vistes a fomentar el seu ús per la comunitat d'usuaris catalans. Actualment, el lector de pantalla propietari JAWS domina el mercat amb una adopció superior al NVDA. No obstant això, en els darrers anys l'equip de NVAccess, responsable de la creació i manteniment del NVDA, ha millorat molt aquesta aplicació, fins al punt que avui en dia s'erigeix com una alternativa més que acceptable per qualsevol usuari que no pugui o no vulgui fer una inversió com la que suposa adquirir una llicència del JAWS.

Descripció:

El projecte s’ha desenvolupat en les tres fases que s'exposen a continuació. En cada fase s'ha aplicat la metodologia que s'explica amb la finalitat de desenvolupar els recursos i els productes resultants.

•  Fase 1. Traducció i creació de recursos sobre NVDA. La primera fase del projecte s'inicià a l'agost del 2014, amb la incorporació de l'equip de treball del Grup Adaptabit a la comunitat d'usuaris traductors del NVDA. Fins al moment, cap particular o grup no havia iniciat cap acció en aquesta línia.Aquest procés va suposar la traducció del voltant de 24.000 paraules entre les contingudes als fitxers de localització de l'aplicació i de la guia d'usuari oficial. Una vegada finalitzada la traducció, es va realitzar una revisió d'aquesta per part del mateix Grup de treball. Al mes de setembre de 2014, la traducció s'envià als Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona per tal que revisessin la correcció lingüística a fons amb criteris filològics. Un cop va ser retornada al Grup de treball, es van corregir i actualitzar al servidor de traduccions els errors detectats pels Serveis Lingüístics. Paral·lelament al procés de traducció es va preparar un manual sobre el NVDA d'unes 2.500 paraules aproximadament, adreçat a usuaris novells i consultors d'accessibilitat. Es tracta d'un document eminentment pràctic, que resumeix les seves principals característiques i funcions i que es complementa amb un seguit d'exercicis pràctics pensats per posar en pràctica els principals comandaments de l'aplicació. A més d'aquest manual es va preparar una presentació en diapositives i un recull de recursos disponibles a Internet sobre l'aplicació. La primera fase del projecte conclou al mes de desembre del 2014 amb la finalització de la traducció del NVDA i de la seva guia d'usuari. També es van finalitzar els diferents recursos creats. Aquests recursos es poden consultar al web del Grup de Treball Adaptabit, on s'ha creat una secció específica per aquest projecte.

•  Fase 2. Difusió i acció formativa. Pel que fa a les accions formatives, s’han realitzat tallers divulgatius a la ONCE i a l’Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3. També es va realitzar una sessió de presentació i formació sobre aquesta aplicació al Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona.

•  Fase 3. Manteniment de la traducció. El manteniment de la traducció al català de les noves versions de l'aplicació s'assegura fins al desembre de 2016. Això implica la interfície de l’aplicació, la guia d’usuari i el registre de canvis i novetats.

Resultats:

• Traducció de la interfície del programa, la guia oficial d’usuari i el registre de canvis i novetats de versions.

• Creació i hospedatge d'un manual d'ús i d'un tutorial del lector de pantalles NVDA en català i anglès

•  Realització de 3 seminaris per a la difusió de l' ús del lector NVDA per a usuaris finals i per a productors de documents (a la ONCE, a B1B2B3 i a la Universitat de Barcelona)

 

 

NVDA per avaluar l'accessibilitat web

Un tutorial per a gestors de webs i consultors d'accessibilitat.

Guia oficial d'usuari

La guia oficial d'usuari del NVDA traduïda pel Grup de Treball Adaptabit.

Veus compatibles amb el NVDA

En aquest apartat podeu trobar veus compatibles amb el NVDA, disponibles per a la seva descàrrega, així com les instruccions necessàries per instal·lar-les.

Altres recursos d'interés

Recull de recursos d'interès sobre el NVDA. Trobareu presentacions, seminaris en línia, manuals, notícies d'interès, etc.

Tallers i alters activitats

Programació de sessions de formació a diverses entitats.

 

 

El projecte NVDA és una iniciativa del grup Adaptabit que compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona

Darrers articles