Vídeos per a l’aprenentatge inclusiu

Responsable: 

Miquel Centelles Velilla

Durada: 2013 - 2014

Total de membres: 7 membres

Llistat de membres d'Adaptabit que hi han participat:

Mireia Ribera Turró

Inmaculada Rodríguez

Marina Salse Rovira

Miquel Térmens Graells

Objectius:

Els objectius del projecte són:

Objectiu 1: Facilitar al professorat la creació d’una descripció de recursos d’aprenentatge accessible, seguint criteris i requeriments d’eficàcia i eficiència, i la seva difusió en diferents contexts de publicació, cerca i ús.

Objectiu 2: Facilitar als estudiants amb discapacitats o necessitats especials la identificació, localització i accés a recursos d’aprenentatge adaptats a les seves condicions específiques. L’àmbit d’actuació del projecte es focalitza en dos contexts de publicacions, cerca i ús de recursos d’aprenentatge:    

• El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (UB) desenvolupa mitjanant una aplicació de software lliure, DSpace5 i, més concretament, la col·lecció OMADO (Objectes i materials docents), on s’inclouen els recursos docents de la Universitat, com per exemple de repositori digital i amb un funcionament molt similar a altres dipòsits paral·lels.

• Els cercadors generalistes i universals com Google7, Bing8 i Yahoo!9.

Objectiu 3: Millorar la visibilitat universal dels recursos d’aprenentatge dipositats en repositoris institucionals.

Descripció:

El projecte ‘Vídeos per a l’aprenentatge inclusiu: disseny d’un flux de treball per a la creació, descripció, publicació i difusió de recursos d’aprenentatge accessibles en format vídeo’, portat a terme sota la direcció de Miquel Centelles i diversos membres del grup Adaptabit amb la col·laboració d’Iván Pérez i Andreu Sulé, ha estudiat la descripció enriquida dels vídeos docents atenent a les seves característiques pedagògiques i d'accessibilitat digital. Per a això ha proposat una extensió de l'esquema de metadades bàsic usat en el Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona segons les pautes Learning Resources Metadata Initiative i Access for all 3.0. Després d'adaptar les condicions d'accessibilitat de 4 vídeos existents en el dipòsit digital, ha implementat l'esquema de metadades enriquit en una còpia local del repositori DSpace de la Universitat de Barcelona i ha implementat també una conversió automàtica d'aquestes metadades a microdades schema.org per a una major visibilitat en cercadors generalistes. Com a resultat es compta amb una prova pilot d'uns recursos accessibles, descrits adequadament i visibles també per als cercadors com Google, Yahoo o Bing.

Resultats:

En el projecte “Vídeos per a l'aprenentatge inclusiu” s'ha proposat i validat una solució per descriure els aspectes educacionals i accessibles dels recursos d'aprenentatge tant en les metadades incloses en un repositori DSpace –amb un esquema de metadades estès segons els estàndards actuals més adoptats– com en microdatos per al seu processament automàtic per cercadors generalistes. Això últim s'ha aconseguit mitjançant una transformació automàtica XSL de metadades a microdatos integrada en la interfície XMLUI de DSpace.
Per limitacions de DSpace no ha estat possible incorporar la descripció de les maneres d'accés dels recursos, doncs la definició d'un recurs d'aprenentatge segons LRM o AccessForAll 3.0 pot correspondre a qualsevol de les seves instàncies mentre que en DSpace, un registre es correspon al conjunt de les seves presentacions.
 

Darrers articles