Altres recursos d'interés per al NVDA

En aquesta pàgina es recullen diferents recursos publicats pel Grup de Treball Adaptabit i altres, com NVAccess o experts en accessibilitat, que poden ser d'utilitat per als usuaris del lector de pantalla NVDA.

Recursos oficials

Presentacions i seminaris en línia

Manuals, guies i altres materials d'aprenentatge

  • Grup de Treball Adaptabit (2014). NVDA per avaluar l'accessibilitat web.
    Manual elaborat pel Grup de Treball Adaptabit adreçat a gestors de webs, consultors d'accessibilitat o usuaris novells que volen introduir-se en l'ús d'aquest lector de pantalla.
  • Guia oficial d'usuari. Versió 2014.3. Traducció al català per part del Grup de Treball Adaptabit.
  • Using NVDA to Evaluate Web Accessibility. WebAIM.
    Breu manual on s'expliquen els controls bàsics del NVDA, adreçat a usuaris ocasionals d'aquesta aplicació.
  • Teclat NVDA

Català

Darrers articles