Skip to main content

II Jornada de màster ADHUC

Jornada

Divendres 14 de juliol de 2017 de 15h a 19h30

Aula 4.3, Edifici Josep Carner, Universitat de Barcelona, c/ Aribau 2, 5è pis - 08007 Barcelona
Programa definitiu i assistència

Es publica el programa definitiu de la II Jornada de màster ADHUC, organitzada pel Centre ADHUC–Teoria, Gènere, Sexualitat, que tindrà lloc el divendres 14 de juliol de 2017. Les comunicacions versaran sobre diverses qüestions de gènere i teoria feminista, violències i transgressions, i la seva representació en el panorama cultural actual. Hi intervenen Ivette Abulí, Marina Bernardo, Maria Isern, Meritxell Matas, Júlia Ojeda, Sebastià Portell i Andrea Rovira, de la Universitat de Barcelona, així com Carmen Medina, de la Universitat de Lleida. Assistència oberta.

Crida de comunicacions

El GRC Creació i pensament de les dones anuncia la convocatòria de la propera II Jornada de màster ADHUC, que tindrà lloc el dia 14 de juliol de 2017 a la Universitat de Barcelona. L'objectiu d'aquesta activitat, coordinada per Rosa Rius Gatell i Helena González Fernández, és exposar i debatre recerques innovadores que aprofundeixin en qüestions teòriques i metodològiques aplicades en l'àmbit del estudis de gènere i sexualitat. Aquesta jornada s'adreça a estudiants de màster que realitzen (o han realitzat en els darrers dos cursos) el seu treball de final de màster (TFM) sobre aquestes qüestions i/o apliquin aquests coneixements a l'anàlisi de la producció cultural i artística, el pensament, la història i les pràctiques socials. La data límit per enviar propostes de comunicació a adhuc@ub.edu, en català, castellà o anglès, és el 9 de juny de 2017 i han d'incloure les dades següents en un únic document:

  • Nom i cognoms
  • Correu electrònic
  • Màster i universitat
  • Títol de la comunicació
  • Paraules clau de la comunicació (fins a 3)
  • Resum de la comunicació (màxim 200 paraules)

La data de comunicació de l'acceptació és el 13 de juny de 2017.

Coordinació
Helena González Fernández,
Rosa Rius Gatell
Participant(s)
Ivette Abulí,
Marina Bernardo,
Maria Isern,
Meritxell Matas,
Carmen Medina,
Júlia Ojeda,
Sebastià Portell,
Andrea Rovira
Organització
GRC Creació i Pensament de les Dones, UB;
Seminari Filosofia i Gènere;
ADHUC-Centre de Recerca Teoria, gènere i sexualitat;
Tàcita Muta-Grup d'Estudis de Dones i Gènere a l'Antiguitat;
Projecte FEM2014- 57076-P;
Projecte TRAFILO FFI2015-63828-P (MINECO/FEDER, UE)