Skip to main content

María Teresa Vera-Rojas

Universitat de Lleida
Dept. de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Investigadora

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat:  investigadora predoctoral / predoctoral researcher (16/06/2016 - 14/09/2017); investigadora / researcher (15/09/2017 -)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/10/2008 - 02/2013); investigadora / researcher (15/09/2017 -)

Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona: investigadora predoctoral / predoctoral researcher (01/10/2008 - 02/2013)

 

02/2010 - 02/2013 FI, Beca per a la formació de personal investigador, Generalitat de Catalunya

A / To Universitat de Barcelona

01/10/2008 - 31/12/2009 Beca de col·laboració en projectes de recerca, Universitat de Barcelona