Skip to main content

III Cicle internacional de conferències Primaveres arendtianes

Conferència

Divendres 24 de maig de 2013 a les 10h30

Seminari del Departament d'Història de la Filosofia, Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 4t pis- 08001 Barcelona

El Seminari Filosofia i Gènere, del Grup de Recerca Consolidat Creació i Pensament de les Dones, organitza les conferències "Males banales y males radicales: tensiones y continuidades", a càrrec de Cristina Sánchez Muñoz (Universidad Autónoma de Madrid), i "Mal y Modernidad", a càrrec de Wolfgang Heuer (Freie Universität Berlin, responsable del Hannah Arendt Newsletter). L'acte s'emmarca dins del III Cicle internacional de conferències Primaveres arendtianes.

Participant(s)
Wolfgang Heuer,
Cristina Sánchez Muñoz
Organització
Seminari Filosofia i Gènere;
GRC Creació i Pensament de les Dones