Skip to main content

Activitats previstes / Forthcoming activities

Agenda
III Jornades de màster ADHUC

Jornada 12/07/2018 | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 
SEMINARI Tàcita Muta. Perspectives encreuades sobre el cos, les edats i el gènere

29/09/2018 | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 

CONGRESO INTERNACIONAL Víctimas y agresoras. Violencias y género(s) en la narrativa criminal

Congreso 5-4/10/2018

[ Info ]

 

II COLOQUIO INTERNACIONAL Género y sexualidad en las culturas hispánicas

8-9/10/2018 | Universitat de Lleida

[ Info ]

 

COL·LOQUI INTERNACIONAL La transmissió des del pensament filosòfic femení

18-19/10/2018 | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 

SEMINARI Prevenció i abordatge de les violències vers les dones a l'embaràs

11/2018 (Data per fixar) | Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge

[ Info ]

 

JORNADA Tàcita Muta VII Jornades de Tardor. Dones, gènere, treball i violència

7-8/11/2018 | Universitat de Barcelona

[ Info ]

 

CRIDA D'ARTICLES Lectora 25: ¿Una empresa de mujeres? Construir la re(d)pública de las letras: editoras iberoamericanas contemporáneas

15/11/2018

[ Info ]

 

CRIDA D'ARTICLES Expressions maghrébines 18.2: Constructeur de passages. Voix et discours en mouvement dans l’œuvre de Fouad Laroui

31/01/2019

[ Info ]

 
SIMPOSIO INTERNACIONAL Parias modernxs en la ficción latinoamericana e ibérica del siglo XXI

10-12/04/2019 | Uniwersytet Warszawski

[ Info ]