Skip to main content

Lectora fa una crida d'articles per al número 26

Convocatòria

15/12/2019

Lectora: revista de dones i textualitat fa una crida a contribucions per al dossier "Decorar el cos: gemmes, joies i ornaments a la literatura", que es publicarà al número 26, corresponent a l’any 2020. Aquest dossier accepta articles que s'aproximin als debats sobre la cultura de les joies i els ornaments a la literatura des de la perspectiva dels estudis de gènere i la crítica cultural que se'n deriva, parant especial atenció a l'evolució històrica d'aquesta representació i a com es tradueix en textos més contemporanis. Anne-Marie Evans (York St. John University) serà l'encarregada de coordinar el dossier. La data límit per a la recepció d’articles, tant per al dossier com per a la miscel·lània i les ressenyes, serà el 15 de desembre de 2019. Lectora proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca en lliure accés de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global del coneixement.