Skip to main content

Lectora rep el segell de la FECyT

Índex de qualitat de revistes

Lectora. Revista de dones i textualitat ha rebut el segell de qualitat a la VI Convocatòria d'Avaluació de la Qualitat Editorial i Científica de les revistes científiques espanyoles convocada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT). Res de tot això hagués estat possible sense la complicitat i la confiança de les autores i els autors que han confiat els resultats de la seva recerca a la revista, i totes les persones que participen en el procés d'avaluació i edició. El compromís de Lectora és el de continuar la feina de difusió de la recerca i en obert pel benefici de tota la comunitat científica.

Lectora és un espai obert de debat i estudi de la intersecció entre feminisme i textualitat, i accepta manuscrits en anglès, català, espanyol, gallec, basc, francès, italià, o portuguès. El dossier del proper número de la revista, corresponent al 2020, tindrà com a títol "Decorar el cos: gemmes, joies i ornaments a la literatura” i estarà coordinat per Anne-Marie Evans (York St. John University). La data límit per a la recepció d’articles, tant pel dossier com per la miscel·lànea i les ressenyes, serà el 15 de desembre de 2019. Lectora proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca en lliure accés de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global del coneixement.