Skip to main content

Fluxos i as + perralheiras en edició digital

Publicacions

S’ha publicat l’edició digital de dues capçaleres LGTBQ a A Saia: publicacións feministas galegas. Per una banda, es recupera Fluxos. Anuario galego de estudios gais e lésbicos (2019-2020), que, malgrat la seva curta durada, va posar en evidència la voluntat de disposar d’una publicació universitària de recerca i crítica sobre les identitats sexuals. Per una altra, es recupera as + perralheiras (2005-2006), una publicació de Maribolheras Precárias que permet resseguir l’activitats del col·lectiu, que apostava per un activisme queer en el qual l’orgull es barreja amb la retranca (humor irònic) i la celebració. 

Aquesta edició digital és el resultat dels projectes “Tránsfugas y Parias modernas: género y exclusión en la cultura popular del s. XXI” (FEM2017-83974-P MINECO / AEI / ERDF, UE) y “Diversidad de género, masculinidad y cultura en España, Argentina y México” (FEM2015-69863-P).