Skip to main content

Rosalía de Castro. Epistolario

Helena GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, María Xesús LAMA LÓPEZ & María do Cebreiro RÁBADE VILLAR (eds.)
Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Centre Dona i Literatura / G. I. Rosalía de Castro
2014

A Manuel Murguía

A Ángel Baltar

A Eduardo Pondal

A Waldo Álvarez Ínsua

A Luis Tobío

A José María Posada