Atri Solar

 

 

Lorem ipsum

L'Atri Solar és un dels espais més innovadors de les facultats de Física i de la de Química. Compta amb una cobertura de plaques fotovoltaiques que genera uns 58.110 kilowatts hora cada any i evita l'emissió a l'atmosfera de 6,15 tones anuals de CO2 .

 

 


Lorem ipsum

És un espai de 1227 m2 semi cobert que aconsegueix conjugar i plasmar visualment les idees d'innovació tecnològica i de desenvolupament sostenible. S'erigeix com l'espai idoni per a l'organització d'esdeveniments a l'aire lliure.

 

 

 

 

 

 

 

excel BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona
  • Administració de Centre de Física i Química