Formulari sol·licitud

 

 

Per fer la sol·licitud de la de reserva d'espais descarregueu el formulari en format word o pdf ompliu-lo i envieu-lo per correu electrònic a espaisfiq@ub.edu

 

La reserva en ferm està condicionada a les disponibilitats que hi hagi d'acord amb el calendari i l'horari. En qualsevol cas, sempre es donarà prioritat als actes de caràcter institucional i acadèmic organitzats per la mateixa Universitat i les seves unitats, davant les demandes d'institucions i entitats alienes a la comunitat universitària.

 

Aquesta sol·licitud no suposa la reserva de cap espai. Un cop rebuda la petició i confirmada la disponibilitat de l’espai o espais sol·licitats per a la data indicada, l'Administració de Física i Química notificarà la resolució atorgant o denegant el permís d’ocupació temporal, a la qual s’annexarà el pressupost corresponent.

 

 

excel BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona
  • Administració de Centre de Física i Química