Tarifes Oficials

 

 
TARIFES OFICIAL
TARIFES REDUÏDES
 
euros
1/2 dia
euros
1 dia
euros
1/2 dia
euros
1 dia
Aula Magna Enric Casassas
800
1500
400
750
     
Atri Solar
1100
1650
     
Vestíbul de Martí i Franquès
20*
40*
Vestíbul de Diagonal
20*
40*
Vestíbul de Pau Gargallo
20*
40*
Vestíbul de la Sala de Juntes
20*
40*
Passadís 101-105
20*
40*
     
Sala de Graus Eduard Fontseré
400
700
Sala de Graus Antiga de la Facultat de Física
400
700
     
Sala de Juntes de la Facultat de Física
323
573
160
285
Sala de Juntes de la Facultat de Química
163
287
80
140
     
Seminari 325
287
487
140
240
Seminari 328
163
287
80
140
     
Aula 105
800
1500
400
750
     
Aula tipus A (200m²)
386
735
190
365
Aula tipus B (100-200m²)
323
573
160
285
Aula tipus C (100m²)
287
487
140
240
Aula tipus D (50m²)
163
287
80
140
     
Aules Informàtica, standar 12 equips(1)

64 euros/hora

6 hora/equip

32 euros/hora

3 hora/equip

     
Laboratori Polivalent
     
Menjadors estudiants
163
287
80
140
     
Taulers per a 4 pósters DIN A0 per dia
50
50

* per m2 ocupats

(1) Es podrà aplicar la corresponent proporcionalitat en funció del número d'equips.

Aquests preus no inclouen l'IVA

.

Tarifa Oficial: D’aplicació als sol·licitants externs (aliens a la UB).

Tarifa Reduïda: D’aplicació als sol·licitants interns (unitats pròpies de la UB i del grup UB) per a la realització d’actes no institucionals, a les entitats del sector públic i a les entitats sense ànim de lucre.

 

L’aplicació d’aquestes tarifes podrà ser incrementada en un 20% en el cas que l’eventual muntatge i/o desmuntatge d’infrastructures obliguin a mantenir disponible l’espai sol·licitat.

 

Filmacions d'espots publicitaris, curtmetratges i reportatges fotogràfics als espais de la UB

A les filmacions i reportatges fotogràfics que es realitzin en espais amb tarifes específiques se'ls aplicarà a més el preu dels espais utilitzats. En el cas de filmacions d'espais comuns no tarifiats, com a mínim, s'aplicarà el mateix import de drets de filmació i/o reportatge fotogràfic. 750 € per jornada i 75 € hora o fracció.

 

Tarifes de personal(2)

Matí o tarda de dies laborables

½ Jornada d'un laboral grup IV - 131€

½ Jornada d'un laboral grup III/II - 159€

 

Serveis nocturns i dissabtes o festius

½ Jornada d'un laboral grup IV - 150 € 

½ Jornada d'un laboral grup III/II - 179 €

 

 

(2) L'import pressupostat per aquest concepte s'haura d'abonar abans de finalitzar l'activit

 

 

 

 

 

excel BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona
  • Administració de Centre de Física i Química