Ajuts de la Comissió de Recerca de Geografia i Història

La Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història atorga ajuts amb l'objectiu de promoure les activitats del personal docent i investigador de la Facultat relacionades amb la recerca.

 

Hi ha dues convocatòries d’aquests ajuts:

  • -Primera convocatòria. Es convoquen ajuts de les modalitats següents: borses de viatge (BV), organització de congressos i jornades (OCJ) i traducció i correcció d’articles per a revistes científiques (T). Termini de presentació de les sol·licituds: des del 25 de maig fins al 7 de juny.                  
  • -Segona convocatòria. Es convoquen ajuts de les modalitats següents: borses de viatge (BV), organització de congressos i jornades (OCJ), traducció i correcció d’articles per a revistes científiques (T) i revistes en paper i electròniques (RP/RE). Termini de presentació de les sol·licituds: des de l'1 d'octubre fins a les 13.00 h del dia 15* d'octubre.
    * Excepcionalment, el còmput de terminis per a la presentació de sol·licituds per a la segona convocatòria d'ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història serà fins les 13.00h del 29 d'octubre de 2021.              

 

 

Només s’acceptaran les sol·licituds presentades en el termini establert i lliurades a través del correu electrònic de l’Oficina de Recerca (oficinarecerca.fgh@ub.edu).

 

És imprescindible que els sol·licitants tinguin el currículum actualitzat a la base de dades del GREC amb data posterior a l’1 de gener de l’any en què es resolguin els ajuts, així com estar en possessió d’un codi ORCID.

 

 

Convocatòries i ajuts
Modalitat Objectius Bases Impresos sol·licitud
Borses de viatge –  BV Donar suport a l'assistència a congressos o jornades en que es presenta una ponència o una comunicació. B BV

S BV

Organització de congressos i jornades – OCJ Col·laborar en el finançament de congressos, jornades, etc., organitzats pel professorat. B OCJ S OCJ
Traduccions i correccions d’articles per enviar a revistes científiques – T Traducció i correcció d'articles a l'anglès/francés per a la seva publicació en revistes científiques indexades. En casos excepcionals i si se'n justifica l'interès científic i la difusió internacional, podran considerar-se altres idiomes (llevat de català i castellà). B T S T
Revistes en paper i electròniques – RP/RE

Ajuts per a la publicació de revistes vinculades a la Facultat.

B RERP S RP/RE

 

 

 

Difusió en xarxa de la recerca

 

Davant la necessitat de difondre la recerca que duen a terme els grups de recerca de la Facultat de Geografia i Història i, tenint en compte que la Universitat de Barcelona considera la difusió de la recerca com una missió prioritària, la Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història obre, l'octubre de 2021, una convocatòria d'ajuts per a cofinançar l'adequació de les pàgines web dels grups de recerca de la Facultat per a la difusió dels resultats de la recerca que aquests grups duen a terme. Podeu trobar aquí la resolució de la convocatòria amb les bases i el full de sol·licitud.

  • Universitat de Barcelona