Grau Comunicació audiovisual

Indicadors del grau

Curs Codi INICI OFE MAT GRAD
2013-2014 G1068 2010 50 253 43
2012-2013 G1068 2010 50 176
2014-2015 G1068 2010 50 242 43
Curs DEM DEM1 NOU TALL QUINTIL TNOU1 TCOMP DEM/OFE DEM1/OFE PAU CFGS
2013-2014 1132 180 66 9,20 10,33 97,4 22,6 3,60 74,2
2012-2013 991 117 61 8,78 10,08 44,4 90,2 19,8 2,34 68,8 16,3
2014-2015 1007 117 60 9,64 10,64 25,6 94,6 20,1 2,34 75,0 18,3
Curs T-GRAD T-EFIC T-REND T-ABAN-I T-ABAN
2013-2014 99,4 93,3 13,6
2012-2013 95,9 11,4
2014-2015 76,2 98,9 93,7 13,6 15,9
Curs PDOCENT MENYS10 TFG/APR TFG/ALT ECTS/EST ACV/EST DCV/EST VCV/EST REPET REPET/AS ECTS
2013-2014 97,9 56,3 9,9 1,5 14244
2012-2013 100,0 0,00 na na 59,5 42,4 nd nd 6,2 0,5 10472
2014-2015 97,9 6,0 54,3 15,4 4,0 14778
Curs RESP/A1 RESP/P1 RESP/A2 RESP/P2 SAT/ASS SAT/PRO TENQ/GRA ENQ/GRA SAT/TIT REP/TIT REP/UNI
2013-2014 24,3 24,1 6,5 6,6 65,9 70,0 23,3 10 2,5 50,0 40,0
2012-2013 39,8 33,6 16,8 15,8 37,2 58,3
2014-2015 39,5 37,4 21,4 19,9
Curs PROF PROF-G DOC-DOCT
2013-2014 22 41 41
2012-2013 22 30 47
2014-2015 22 45 18,2
Curs DEF-PAT AVA-PAT
2013-2014
2012-2013 No No
2014-2015
Curs CONV-PRC VAL-PRNC VAL-TUTNC VAL-PRC VAL-TUTC
2013-2014
2012-2013 2 1,000 1,000 nd nd
2014-2015
Curs CONV-MOB MOBINTE MOBINTS MOBNACE MOBNACS
2013-2014
2012-2013 9 7 0,0 0,0
2014-2015 2,47
Curs SAT-EQC SAT-RDD SAT-INST SAT-MAN SAT-RED OCUPACIO SAT-SER
2013-2014 6,9 7,3
2012-2013 nd 7,4 6,2 nd nd nd nd
2014-2015
Anys TEMPS-Q MILLO-Q
2013-2014
2012-2013 3 3
2014-2015
Informe seguiment 10-11 Informe seguiment 11-12 Informe seguiment 12-13
comunicacio_audiovisual.pdf g1068.pdf g1068_2012.pdf
Subscribe to RSS - Comunicació audiovisual

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional