Grau Informació i documentació

Indicadors del grau

Curs Codi INICI OFE MAT GRAD
2013-2014 G1030 2009 65 324 41
2012-2013 G1030 2009 110 305 30
2014-2015 G1030 2009 90 254 39
Curs DEM DEM1 NOU TALL QUINTIL TNOU1 TCOMP DEM/OFE DEM1/OFE PAU CFGS
2013-2014 122 28 50 5,10 7,58 50,0 1,9 0,43 70,0
2012-2013 207 56 67 5,12 7,40 84,2 71,8 1,9 0,51 44,7 20,8
2014-2015 87 35 35 5,35 8,36 68,6 63,8 1,0 0,39 68,6 20,0
Curs T-GRAD T-EFIC T-REND T-ABAN-I T-ABAN
2013-2014 22,3 92,5 76,5 38,6 50,0
2012-2013 9,5 97,0 74,4 44,7 53,1
2014-2015 23,5 90,3 75,5 50,0 48,5
Curs PDOCENT MENYS10 TFG/APR TFG/ALT ECTS/EST ACV/EST DCV/EST VCV/EST REPET REPET/AS ECTS
2013-2014 100,0 44,1 38,0 8,9 14282
2012-2013 100,0 0,09 0,805 0,636 47,1 107,7 nd nd 45,5 17,3 14365
2014-2015 100,0 5,4 42,6 38,7 16,8 12111
Curs RESP/A1 RESP/P1 RESP/A2 RESP/P2 SAT/ASS SAT/PRO TENQ/GRA ENQ/GRA SAT/TIT REP/TIT REP/UNI
2013-2014 38,4 36,5 31,4 28,6 52,9 63,7 29,3 12 3,3 83,3 66,7
2012-2013 37,7 36,6 28,6 26,8 53,5 69,3 73,3 22 3,2 36,3 54,5
2014-2015 34,2 31,8 31,1 29,2
Curs PROF PROF-G DOC-DOCT
2013-2014 55 60 47
2012-2013 55 63 51
2014-2015 55 58 26,3
Curs DEF-PAT AVA-PAT
2013-2014
2012-2013
2014-2015
Curs CONV-PRC VAL-PRNC VAL-TUTNC VAL-PRC VAL-TUTC
2013-2014
2012-2013 71 0,903 0,964 1,000 1,000
2014-2015
Curs CONV-MOB MOBINTE MOBINTS MOBNACE MOBNACS
2013-2014
2012-2013 14 2 1 0,0 1,4
2014-2015 1,79
Curs SAT-EQC SAT-RDD SAT-INST SAT-MAN SAT-RED OCUPACIO SAT-SER
2013-2014 7,4 7,2
2012-2013 nd 7,1 7,3 nd nd nd nd
2014-2015
Anys TEMPS-Q MILLO-Q
2013-2014
2012-2013 8 6
2014-2015
Informe seguiment 09-10 Informe seguiment 10-11 Informe seguiment 11-12 Informe seguiment 12-13
informe_grau_informacio_doc_0910.pdf informacio_documentacio.pdf g1030.pdf G1030_2012.pdf
Subscribe to RSS - Informació i documentació

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional