En marxa la 6a edició de l'enquesta d'inserció laboral dels titulats de la UB i els de la resta del sistema universitari català

divendres, 27 gener, 2017

Totes les universitats catalanes, tant públiques com privades i centres adscrits, per mitjà d'AQU Catalunya, estan iniciant la sisena edició de l'estudi d'inserció laboral de la població titulada del sistema universitari català, estudi triennal (2001, 2005, 2008, 2011 i 2014) que té com a objectiu principal recollir informació a escala de titulació per poder millorar els plans d'estudis oferts.

Les promocions objecte d'estudi són: els estudiants de grau que van finalitzar els estudis l'any 2013 (excepte els de Medicina, que són de l'any 2010), els estudiants de títols superiors equivalents a grau que van finalitzar els estudis els anys 2013 i 2014, els estudiants de màster que van finalitzar els estudis el 2012 i el 2013, i els doctors que van defensar la tesi doctoral el 2012 i el 2013.

Els resultats es presentaran previsiblement el juliol del 2017.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional