Actualització del document “Directrius per a l’elaboració dels informes d’acreditació de les titulacions a la UB”

dimecres, 7 setembre, 2016

L’Agència de Polítiques i Qualitat va tancar, a finals de juliol, la versió 4 de document “Directrius per a l’elaboració dels informes d’acreditació ​de les titulacions a la UB”. Aquesta última actualització s’ha fet tenint en compte la versió 3 de la “Guia per a l’acreditació de les titulacions universitàries oficials de Grau i Màster” i el “Document d’evidències i indicadors recomanats per a l’acreditació de Graus i Màsters” que AQU Catalunya va publicar el 31 de maig. Cal tenir en compte que han hagut alguns canvis significatius respecte a l’anterior versió de la Guia d’AQU que es focalitzen en els indicadors que es demanen. Els canvis més significatius s’han produït en els Estàndards 1 “Qualitat del programa formatiu”, estàndard 3 “Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació” i estàndard 4 “Adequació del professorat al programa formatiu”

Com sempre, el document de Directrius pretén facilitar als centres de la UB l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació de les seves titulacions, proporcionant recomanacions i comentaris específics així com el disseny de taules que puguin afavorir la presentació de les evidències i indicadors sol.licitats. 

Per consultar el document heu d'identificar-vos a l' Intranet de l'Agencia.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional