Actualització del document “Directrius per a l’elaboració dels informes d’acreditació ​de les titulacions a la UB”

divendres, 19 desembre, 2014

L’Agència de Polítiques i Qualitat actualitza el document “Directrius per a l’elaboració dels informes d’acreditació ​de les titulacions a la UB”.  En l’actualització s’ha tingut en compte per una banda la nova versió de la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster de l’AQU Catalunya (publicada el 10 de desembre de 2014)  i de l’altre, l’experiència recollida durant la primera convocatòria d’acreditació de títols de la UB.

El document de Directrius pretén facilitar als centres de la UB l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació de les seves titulacions, tot recullin els elements dels diversos documents elaborats per l’AQU Catalunya relacionats amb l’acreditació i els contextualitza per als centres de la UB.

Per consultar el document heu d'identificar-vos a l' Intranet de l' Agència.
 

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional