L’Agència de Polítiques i Qualitat ha publicat la nova intranet de processos de la UB

dijous, 28 gener, 2016

L’objectiu d’aquesta intranet és organitzar la informació del web de la UB d’acord amb el mapa de processos per tal d’ajudar al desplegament de la Gestió per Processos.

El Mapa de Processos és la representació gràfica del conjunt d’activitats que realitzem a la Universitat de Barcelona. Clicant a cada procés trobareu els subprocessos corresponents i la definició de les activitats que inclouen.  Dins de cada subprocés es diferencien dos apartats: el de normativa i/o directrius i el d’informació vinculada.

Aquest recopilatori pot ser una eina de treball que ajudi a detectar necessitats d’actualització d’informació o duplicitats. Regularment s’anirà actualitzant la informació, a partir de la col·laboració amb unitats i serveis interessats. 

--->> Intranet-Processos UB

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional