Aprovada al Parlament la Llei d'AQU Catalunya

dijous, 9 juliol, 2015
El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei d'AQU Catalunya. Amb aquesta llei, de 26 articles, es deroguen els 17 articles referents a l'Agència inclosos a la Llei d'Universitats de Catalunya de l'any 2003. Les principals novetats que aporta la llei són la creació d'una Comissió assessora amb caràcter consultiu en estratègies i procediments, i la creació de la Comissió d'apel·lacions, que serà l'encarregada de resoldre els recursos d'alçada interposats contra els acords de les comissions d'avaluació d'AQU.
 
A més, s'amplia la representació del Consell de Direcció i de la seva Comissió Permanent amb tots els rectors de les universitats catalanes, representants d'estudiants i representants sindicals. La llei també integra la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC) com a comissió específica dins la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR).
 
Així mateix, estableix un sistema de nomenament del director per mitjà d'un procés obert i competitiu de lliure concurrència, entre d'altres.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional