AQU Catalunya publica la nova guia per a l’acreditació

divendres, 3 juny, 2016

AQU Catalunya acaba de publicar en data 31 de maig de 2016, una nova versió de la Guia per a l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i de màster.  

Els principals canvis que s'han introduït són els següents:

  • Explicitació dels criteris d'acreditació (Vegeu les pàgines 23 i 24)
  • Descripció del nou procediment d'acreditació. (S’ha introduit alguns canvis com per exemple, obligar que l’autoinforme s’hagi sotmès a exposició pública abans de ser enviat a AQU)
  • Especificació de les evidències i indicadors mínims recomanats que hauran d'aportar les institucions per a la valoració de cada un dels estàndards.
  • Revisió de l'Estàndard 3, Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat. (S’ha disminuit i modificat les concrecions de l’estàndard donat que AQU ja ha publicat la Guia per a la certificació dels SGIQ).
  • Simplificació de les rúbriques.
  • Eliminació de les dimensions addicionals per traslladar-les a una guia específica (Encara no publicada). 

Tot aquests canvis faran que des de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB es revisi el document de Directrius per a l’elaboració dels informes d’acreditació de les titulacions de la UB. V03 i elabori una nova versió per als ensenyaments que s’avaluaran durant el 2017. Es preveu tenir aquesta nova versió 04 per a mitjans de juliol.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional