La Facultat d’Educació rep la visita del comitè d'avaluació externa (CAE) per a l'acreditació dels ensenyaments del centre

divendres, 21 abril, 2017

El CAE format per José Antonio Caride Gómez, de la Universidade de Santiago de Compostela (president), José Miguel Arias Blanco, de la Universidad de Oviedo (vocal acadèmic), José Manuel de Amo Sanchez-Fortun, de Universidad de Almería (vocal acadèmic), Eulàlia Tatche Casals, Departament d’Ensenyament (vocal professional), María de Lluc Nevot Caldentey, de la Universitat de les Illes Balears (vocal estudiant) i Esther Huertas, AQU Catalunya (secretària), van visitar la Facultat d’Educació els dies 19 i 20 d’abril.

Durant la visita el CAE s'ha entrevistat amb l’equip directiu, professorat, ocupadors, estudiants i antics alumnes del centre.

Concretament els títols avaluats per a la seva posterior acreditació han estat:

  • Màster Universitari en Educació en Valors i Ciutadania
  • Màster Universitari en Entorns d’Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals
  • Màster Universitari en Formació de Professorat d’Espanyol com a Llengua Estrangera
  • Màster Universitari en Intervencions Socials i Educatives
  • Màster Universitari en Investigació i Canvi Educatiu
  • Màster Universitari en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Els objectius del procés d'acreditació són els següents:

  • Assegurar la qualitat dels programes formatius oferts, d'acord amb els nivells de qualificació establerts i els criteris de la normativa vigent,
  • Garantir informació vàlida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari, i
  • Facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional