Es presenten els resultats de l’impacte de l’avaluació en el desenvolupament de les competències des de la perspectiva de les primeres promocions de graduats

dimecres, 11 novembre, 2015

Diversos membres de l’APQUB van assistir el passat divendres dia 6 al V Seminari de Bones Pràctiques en Avaluació de Competències que es va portar a terme al Palau de les Heures, recinte Mundet, de la Universitat de Barcelona. En aquesta ocasió es van posar sobre la taula els resultats del projecte “El impacto de la evaluación educativa en el desarrollo de competencias en la universidad. La perspectiva de la primera promoción de Graduados” que té com a investigadora principal a la Dra. Elena Cano i que s’ha portat a terme amb la col·laboració del Departament de Didàctica i Organització Educativa, el Laboratori de Mitjans Interactius i el MINECO.

Els resultats presentats van permetre obtenir informació sobre l’opinió dels diferents agents implicats en els processos d’avaluació de competències (estudiants, professors, líders acadèmics, ocupadors i experts)  pel que fa a l’adequació de les eines d’avaluació que s’utilitzen per evidenciar i acreditar el perfil competencial de les titulacions de Grau objecte de l’estudi.

Així mateix es van presentar els resultats de les tres primeres promocions de grau respecte a les titulacions objecte de l’estudi Grau en Educació primària (URV), Grau en Farmàcia (UB), Grau en Enginyeria informàtica (U.Islas Baleares) i Grau en Enginyeria electrònica (UPC) pel que fa a tres qüestions base:

  1. Quines són les competències desenvolupades pels estudiants de les primeres promocions de grau?
  2.  Per quines vies s’ha produït aquest desenvolupament competencial?
  3.  Quin és el paper de l’avaluació (tipus, característiques,...) en el desenvolupament de competències?

El seminari es va iniciar amb la conferència portada a terme pel Dr. Gregorio Rodríguez de la Universitat de Cádiz que va donar una visió molt interessant i pràctica sobre com avaluar competències.  En aquesta conferencia van sortir conceptes d’especial interès com:  l’avaluació com un procés d’aprenentatge, la importància de la proalimentació per part del professorat (utilitzar l’avaluació com una via per obrir  un diàleg crític sobre el seu procés de formació i aprenentatge) i l’autoregulació per part dels estudiants (fer partícips als estudiants de l’avaluació dels seus aprenentatges). Així mateix es va parlar de la necessitat de poder vincular les eines d’avaluació amb les competències a adquirir així com establir criteris d’avaluació que permetin definir què es valorarà amb  aquell instrument avaluador per assegurar l’assoliment de la competència vinculada així com el nivell en que s’haurà d’assolir aquesta competència en cada una de les assignatures que la treballin i avaluïn.

El Dr. Rodríguez va proporcionar al llarg de la seva conferència un gruix d’eines tecnològiques innovadores per tal de dissenyar instruments d’avaluació i connectar-los amb la gestió de l’assoliment de competències com per exemple les eines DIPEVAL (http://dipeval.uca.es) i EVALCOMIX (http://evalcomix.uca.es).

Per obtenir més informació sobre el seminari podeu adreçar-vos a la següent pàgina web: http://vseminaridebonespractiques.weebly.com/

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional