Èxit de participació en la novena edició del Fòrum Europeu d’Assegurament de la Qualitat (EQAF), que va tenir lloc del 13 al 15 de novembre a l’Edifici Històric

dijous, 27 novembre, 2014

 

​El Fòrum es va inaugurar oficialment el dijous 13 de novembre a les 17 h al Paranimf de l’Edifici Històric amb la presència del rector, el vicerector de Política Acadèmica i Qualitat i el conseller d’Economia i Coneixement.

A través tant de conferències plenàries com de sessions paral·leles, al llarg de dos dies i mig 450 delegats de 46 països van explorar com els sistemes d’assegurament de la qualitat poden donar suport a fer la transició des d’un model educatiu centrat en la docència cap a un model centrat en l’aprenentatge.

Aquest debat està emmarcat dins d’un procés de canvi en què s’estan diversificant tant el perfil dels estudiants com les modalitats formatives. Això fa que cada cop sigui més necessari focalitzar en l’estudiant, ja que l’objectiu final és la seva formació.

Les diverses modalitats de docència no presencial i semipresencial; les moltes i diverses aplicacions de les noves tecnologies de la informació i la comunicació; l’increment de la transparència de les institucions d’educació superior, i les noves formes de participació dels estudiants són altres factors de canvi que es van discutir.

A més, centres universitaris i agències d’avaluació d’arreu d’Europa van presentar més d’una quarantena d’experiències concretes. Entre els aspectes que van generar més debat i interès podem citar els següents:

  • La necessitat que els processos per garantir la qualitat tinguin en compte què passa a les aules, ja siguin físiques quan l’ensenyament és presencial o virtuals quan és no presencial.​
  • L’adequació o no de les diverses estratègies d’avaluació dels aprenentatges als contextos nous.​
  • Les dificultats dels processos d’avaluació i d’acreditació del professorat.​
  • La necessitat de trobar vies per a una participació i implicació més alta dels estudiants en els processos de garantia de la qualitat, i l’anàlisi de les maneres de vehicular aquesta participació.​
  • La importància d’abordar el tema de l’excel·lència docent.​
  • La idoneïtat de desenvolupar els processos de garantia de la qualitat de baix cap a dalt.​
  • La relació entre els processos interns i externs de garantia de la qualitat.

Podeu veure enregistrades dues de les sessions plenàries i accedir a totes les presentacions a través del web següent: http://www.eua.be/events/past/2014/EQAF-2014/Presentations.aspx

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional