Jornada sobre els indicadors d'inserció laboral: un instrument per a la captació d'estudiants i l'orientació professional, organitzada per AQU Catalunya.

dilluns, 18 novembre, 2013

La jornada té un triple objectiu:

  • Fer un seguiment de l'estat del projecte de la 5a edició de l'enquesta d'Inserció laboral.
  • Mostrar els indicadors de cicles d'Inserció laboral al WINDDAT i recollir, posteriorment, l'opinió dels serveis d'orientació professional i de captació de les universitats de cara a l'orientació universitària o professional de les persones graduades.
  • Reflexionar per a la millora sobre les polítiques i els instruments que les universitats catalanes utilitzen en els processos de captació d'estudiants i d'orientació professional.

La jornada està dirigida, principalment, als grups d'interès següents de les universitats catalanes:

  • Vicerectorats relacionats amb els àmbits de la qualitat, els estudiants i la inserció laboral
  • Serveis d'orientació
  • Unitats tècniques de qualitat i/o serveis similars
  • Consells socials 
  • Associacions d'exalumnes

Per a més informació i inscripció:

http://www.aqu.cat/tallers/jornada_indicadorsil_2013/index.html

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional